Aresztowanie mężczyzny po zestrzeleniu przez niego drona sąsiadów z broni palnej. Dokonał tego kiedy dron był w zawisie nad jego posiadłością. Szeroko komentowane wydarzenie z uwagi na stanowisko prawne dotyczące niszczenia czyjegoś mienia ale też przede wszystkim prawa do obrony prywatności na swoim terenie.

 

Link do artykułu